Teken de petitie, Stop het Zwanendriften! Foto van een zwaan met jongen

Petitie en Email-actie

De belangrijkste actiemiddelen van onze werkgroep waren onze petitie en de emailactie.
Hoewel de petitie al was afgerond in een periode waarin het zwanendriften buiten het Groene Hart nog vrijwel bij iedereen onbekend was hadden beide acties ongekend veel succes.

Petitie

De petitie tegen het zwanendriften is al in februari 2014 met ruim 6000 handtekeningen door de afdeling Gouda van de Partij voor de Dieren overhandigd aan staatssecretaris Dijksma.

Toen een verbod op het zwanendriften uitbleef is onze onafhankelijke werkgroep opgericht om de petitie van de Partij voor de Dieren over te nemen en deze met nog meer handtekeningen naar de Tweede Kamer te brengen.

Op 27 januari 2015 konden we de petitie met ruim 16.700 handtekeningen en de steun van lokale en landelijke dierenwelzijnsorganisaties aanbieden aan de commissie Economische zaken van de Tweede Kamer.
Bij de overhandiging kregen Kamerleden ook een boek met daarin veel citaten van ooggetuigen uit het Groene Hart die hun ervaringen met de verschrikkelijke praktijk van het zwanendriften deelden.

aanbieden petitie in hal tweede kamer
Overhandiging van de petitie en het petitieboek aan leden van de vaste commisie EZ van de Tweede Kamer.

De commissie heeft daarop de staatssecretaris om een reactie gevraagd.
Deze reactie kwam begin mei en viel samen met de uitzending van de onthullende beelden, gemaakt door Saskia van Rooy, door EenVandaag.

De petitie is niet meer te ondertekenen maar u kunt 'm nog wel hier bekijken.

De email-actie

Toen na de belofte van de staatssecretaris verder acties uitbleven en bovendien sommige gemeentes samen met de Jagersbond de staatssecretaris opriepen tot het in toom houden van de populatie na een verbod, startten we een emailactie waarin de staatssecretaris opgeroepen werd om een onmiddelijk verbod in te stellen. Verder werd aangedrongen om eventuele populatiegevolgen niet door belanghebbenden als jagers te laten beoordelen maar om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gevolgen van het verbod op het zwanendriften, waarbij uitsluitend diervriendelijke maatregelen moeten worden overwogen..

Verder werd in de email aan de staatsecretaris meegedeeld dat intensieve zwanenhouderij geen alternatief voor zwanendriften mag zijn.

12.555 mensen stuurden deze mail naar de staatssecertaris.
In het uiteindelijke besluit van het ministerie om het zwanendriften per 1 juli 2016 te verbieden werd ook een onderzoek naar de gevolgen van het verbod op de populatie toegezegd, waarbij diervriendelijke aspecten moeten worden meegenomen. We zien dat als een duidelijk resultaat van deze actie.

Het instituut Alterra van de WUR kreeg de opdracht om dit onderzoek te doen en de conclusies van de onderzoekers waren glashelder: Het verbod op het zwanendriften zal niet leiden tot toename van de zwanenpopulatie in het Groene Hart en niet tot meer schade voor boeren. Jacht op knobbelzwanen is dan ook noch nodig, noch effectief.

Uiteraard is ook de emailactie gestopt na bekend maken van het aanstaande verbod.

-U kunt de tekst van de door 12.555 mensen verstuurde mail nog wel hier lezen-