Teken de petitie, Stop het Zwanendriften! Foto van een zwaan

Zwanendriften verboden per 1 januari 2017Het zwanendriften is per 1 januari 2017 verboden.
Onze werkgroep is opgericht met als doelstelling actie te voeren voor een verbod op het zwanendriften en wordt dan ook per 01-01-2017 opgeheven.

We danken alle 12.555 mensen die de staatssecretaris vorig jaar een mail stuurden. En alle bijna 17.000 ondertekenaars van onze petitie!

We zijn er van overtuigd dat jullie acties aan dit resultaat hebben bijgedragen!!!

We danken uiteraard ook de organisaties die onze petitie hebben gesteund en in het bijzonder danken we Saskia van Rooy voor haar doorslaggevende werk voor de zwanen.

De strijd voor de zwanen gaat echter door!

Hoewel het onderzoek van de Wageningen Universiteit heeft aangetoond dat het verbod op het zwanendriften niet zal leiden tot een toename van de populatie en dat er daarom dus geen enkele reden is voor de jacht op knobbelzwanen in het Groene Hart, gaat deze nog steeds door. In verhevigde vorm zelfs!
De zwanen zijn nog steeds niet veilig!

We willen alle mensen die de afgelopen jaren hebben meegeleefd met de zwanen in het Groen Hart dan ook in het bijzonder verwijzen naar twee organisaties die beide heel hard strijden tegen de onnodige en wrede jacht op knobbelzwanen.

De stichting Dierenradar
(opgericht door Saskia van Rooy)
Dierenradar>

De Faunabescherming
De faunabescherming

Beide organisaties kunnen zowel medestanders als financiële steun erg goed gebruiken.

Verder verwijzen we ook graag naar de organisaties die destijds onze petitie hebben gesteund.