Teken de petitie, Stop het Zwanendriften! Foto van een zwaan

Zwanendriften verboden per 1 januari 2017


Staatssecretaris Dijksma heeft aangekondigd dat het zwanendriften per 1 juli 2016 definitief verboden wordt. Helaas is de nieuwe natuurwet waaraan dit verbod gekoppeld is door de huidige staatssecretaris een half jaar uitgesteld
Het zwanendriften zal dus per 1 januari 2017 definitief verboden zijn.
Zowel onze emailactie als onze petitie zijn daarom beëindigd.

We danken alle 12.555 mensen die de staatssecretaris vorig jaar een mail stuurden. En alle bijna 17.000 ondertekenaars van onze petitie.

We zijn er van overtuigd dat jullie acties aan dit resultaat hebben bijgedragen!!!

 

Wat is eigenlijk zwanendriften?

Zwanendriften is een vorm van pluimveehouderij, waarbij honderden zwanenparen worden geleewiekt, gemerkt en in het Groene Hart aan hun lot worden overgelaten om hun jongen later met extreem veel geweld te vangen en te verhandelen.
In de praktijk is gebleken dat dit ook gepaard gaat met het illegaal vangen van wilde (dwz niet-gehouden) zwanen.

Zwanendriften voor productiedoeleinden is in Nederland verboden bij de Flora- en Faunawet.
Dankzij een overgangsperiode van 10 jaar en nog een extra ontheffing van 5 jaar door minister Verburg kon het driften van zwanen voor vlees, dons en veren echter jarenlang doorgaan.

Een maas in de wet

Omdat het verbod gold voor zwanen die gehouden worden voor 'productiedoeleinden' en het houden van zwanen voor de verkoop als siervogel daar niet onder viel, konden zwanendrifters hun activiteiten echter nog steeds voortzetten.
In de praktijk veranderde er nauwelijks iets. Officieel werden de zwanen nu gedrift om als siervogel te worden verkocht, maar het dierenleed als gevolg van het verstoren, vangen, leewieken en vervoeren van de vogels is nog even groot als voorheen.

Recente ontwikkelingen

Op 27 januari 2015 werd onze petitie met de handtekeningen van meer dan 16.700 burgers aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin werd opgeroepen tot een ondubbelzinnig verbod op de wrede praktijk van het zwanendriften.

Begin mei 2015 kwam vervolgens EenVandaag met een reportage vol onthullende beelden gemaakt door dierenarts Saskia van Rooy.
Hieruit bleek dat zwanendrifters zich op grote schaal schuldig maken aan het illegaal vangen, merken en leewieken van wilde zwanen. Bovendien maakten de beelden voor een groot publiek duidelijk met hoeveel geweld en dierenleed het zwanendriften gepaard gaat

In reactie op onze petitie, een brief van burgemeesters uit het Groene Hart en, niet in de laatste plaats, de verschrikkelijke beelden, gemaakt door zwanenbeschermster Saskia van Rooy, die getoond zijn bij EenVandaag heeft de staatssecretaris verklaard de ringplicht-ontheffingen in te trekken en de mogelijkheden voor een verbod te onderzoeken.

Inmiddels is dat verbod definitief vastgesteld op 1 januari 2017

Sinds de bekendmaking van de staatssecretaris zijn al verschillende keren, illegaal verkregen, zwanen in beslag genomen bij de zwanendrifters en is er een groot strafproces gestart tegen de zwanendrifters van de twee Nederlandse bedrijven die dit beroep nog uitvoeren.

Een onderzoek van de Wageningen Universiteit heeft onlangs aangetoond dat het aanstaande verbod op het zwanendriften niet zal leiden tot een toename van de populatie en dat er daarom dus geen extra afschot nodig zal zijn. Bovendien geven zij aan dat indien de populatie toch toeneemt het bewerken van eieren een effectievere methode is tegen overlast dan de jacht.
Helaas zijn in de eerste maanden van 2016 desondanks heel veel zwanen door jagers gedood, met name op grond van de onjuiste veronderstelling dat het verbod op het zwanendriften tot een 'zwanenplaag' zou leiden Ook bij deze jacht zijn door beelden van Saskia van Rooy veel misstanden aan het licht gekomen.

Op onze Facebookpagina proberen we u van alle ontwikkelingen op de hoogte te houden.